GWARANCJA

 

Warunki gwarancji oraz szczegółowe warunki użytkowania i czyszczenia wyrobów skóropodobnych produkowanych przez Tagrel sp. z o.o. sp. k.

 1. Tagrel sp. z o.o. sp. k. udziela gwarancji na okres 12 miesięcy, licząc od dnia wydania towaru. Z upływem tego okresu producent zwolniony jest z odpowiedzialności za wady towaru. Po upływie tego okresu Tagrel sp. z o.o. sp. k. nie ponosi także względem nabywcy odpowiedzialności za ewentualną niezgodność towaru z umową zawartą pomiędzy nabywcą a konsumentem.
 2. Pod rygorem utraty gwarancji zabrania się używania do czyszczenia następujących rozwiązań:
  – twardych szczotek, twardych gąbek ani szorstkich szmatek,
  – środków do czyszczenia na sucho,
  – benzyny, alkoholi, zmywaczy do paznokci ani środków dezynfekujących,
  – środków wybielających, powszechnie stosowanych w gospodarstwach domowych,
  – rozpuszczalników ani płynów zawierających rozpuszczalniki, a zwłaszcza ketony, octany, cykloheksanon,  tetrahydrofuran, kwas cytrynowy,
  – środków woskujących,
  – środków do czyszczenia i konserwacji skór ekologicznych (sztucznej skóry), a także skóry naturalnej.Powyższe substancje mogą powodować miejscowe przebarwienia, zmiany koloru, odcienia i połysku. Prowadzą też do usztywnienia materiału, a co za tym idzie – powstawania rys i pęknięć na wyrobach skóropodobnych. Należy pamiętać, że ślady z tuszu, długopisu, mazaków i pochodnych bardzo trudno usunąć z powierzchni sztucznej skóry. Tkaniny mające bezpośredni kontakt z wyrobami skóropodobnymi nie mogą zawierać aktywnych barwników (jak np. odzież jeansowa lub sztruksowa), które migrując spowodowałyby trwałe jej zabrudzenia. Wyroby skóropodobne winny być składowane w pomieszczeniach zadaszonych, ogrzewanych, w temp. od +5 stopni Celsjusza do +30 stopni Celsjusza. Wyroby skóropodobne nie powinny być narażone na intensywne źródła ciepła oraz światła; nie należy ich przechowywać w pomieszczeniach przy źródłach ciepła (np. kaloryfery, grzejniki, piecyki itp.) oraz w pomieszczeniach nasłonecznionych. Taka ekspozycja może spowodować odbarwienia sztucznej skóry i w efekcie utratę właściwości estetycznych, co zwalnia gwaranta od ewentualnych roszczeń.
 3. Mebel z tapicerką wykonaną z materiałów powlekanych wyprodukowanych przez Tagrel sp. z o.o. sp. k. należy czyścić powierzchniowo, ponieważ zanieczyszczenia nie wnikają do głębszych warstw materiału, jak to ma miejsce w przypadku tkanin. Nie ma potrzeby przeprowadzania specjalnego, głęboko penetrującego czyszczenia. Wyroby skóropodobne należy czyścić wodą z mydłem bądź płynem do mycia naczyń, bez użycia środków rysujących powierzchnię. Do czyszczenia należy używać miękkiej gąbki lub miękkiej szmatki. Całość operacji zakończyć przemyciem szmatką z czystą wodą i wytarciem powierzchni do sucha.
 4. Użytkownik mebla z tapicerką wykonaną z materiałów powlekanych ponosi odpowiedzialność za:
  – uszkodzenia powstałe w wyniku niedbałego zachowania, np. degradacji ostrymi przedmiotami,
  – uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem,
  – uszkodzenia spowodowane brakiem pielęgnacji lub niewłaściwą pielęgnacją,
  – przebarwienia wywołane przez kontakt z farbującymi tekstyliami, tuszem i pochodnymi,
  – szkody wywołane przez działanie wysokiej temperatury, ognia oraz płynów żrących,
  – szkody i usterki spowodowane przez zwierzęta domowe, jak i małe dzieci,
  – niewłaściwe przechowywanie i ekspozycję wyrobów,
  – wady i uszkodzenia, w następstwie których obniżono cenę wyrobu przy jego zakupie.
 5. Wszelkie zauważone wady towaru muszą zostać zgłoszone przez Odbiorcę w formie pisemnej w ciągu 14 dni kalendarzowych od momentu ich zauważenia, wstępnie na adres e-mail: poczta@tagrel.pl, następnie pocztą na adres siedziby firmy Tagrel sp. z o.o. sp. k. Niezachowanie powyższego terminu skutkuje wygaśnięciem uprawnień wnikających z udzielonej gwarancji. Wyrób noszący znamiona ewentualnej wady musi być dostarczony do siedziby gwaranta niezwłocznie po wystosowaniu zgłoszenia niezgodności. Wraz z tym wyrobem należy przesłać dowód zakupu tego towaru u Gwaranta. Koszty dostawy tego wyrobu ponosi Odbiorca.
 6. Gwarant w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania wyrobu noszącego znamiona ewentualnej wady zawiadomi Odbiorcę czy zgłoszona reklamacja jest lub nie jest zasadna lub zgłosi się do Odbiorcy celem oględzin i ewentualnego ustalenia sposobu i terminu rozpatrzenia reklamacji.
 7. Koszty związane z badaniami oraz ewentualnymi opiniami rzeczoznawców ponosi Tagrel sp. z o.o. sp. k. chyba, że Tagrel sp. z o.o. sp. k., nie ponosi odpowiedzialności za wady towaru.

 

TOP

Search tagrel.pl

Login

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

SHOPPING BAG (0)

dodaj do listy zobacz listę wybranych